Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej polega na całkowitym oddłużeniu się co wiąże się co do zasady ze sprzedażą posiadanego majątku, choć nie zawsze. Upadłość to niejako zaczęcie swojego życia od nowa, bez żadnych zaległości finansowych. Do korzyści należy zaliczyć:

uwolnienie się od windykatorów i komorników;
sądowo stwierdzone oddłużenie;
niskie koszty sądowe;
zawieszenie postępowań sądowych, windykacyjnych i komorniczych;
wstrzymanie naliczania odsetek;
kwotę pieniężną równą przeciętnemu czynszowi w lokalu podobnym za okres od 12 do 24 miesięcy (w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka);
możliwość wykreślenia danych osobowych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla dane z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Ze względu na łatwą dostępność, upadłość konsumencka jest często wybierana przez dłużników jako po prostu sposób na wyjście ze wszystkich długów. Ogłaszanie upadłości konsumenckiej odbywa się w trybie postępowania sądowego.

Upadłość konsumencka ogłaszana jest przez tych, których nie stać na spłatę swoich zobowiązań finansowych, czyli kredytów i pożyczek, ale dotyczy to też zobowiązań publicznoprawnych, rachunków czy zaległości w opłatach za mieszkanie. Jedynymi zobowiązaniami niepodlegającymi są alimenty, grzywny i należności zasądzone wyrokiem karnym.  Upadłość można ogłosić mając nawet tylko jednego wierzyciela, a jedynym warunkiem jest brak możliwości spłaty zobowiązań niezależnie od wysokości kwoty zadłużenia.

Nasze usługi obejmują:

przygotowywanie wniosków o upadłość konsumencką;
doradztwo prawne w zakresie upadłości konsumenckiej;
reprezentację sądową na etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wśród klientów, którzy ogłaszają z nami upadłość są m.in. :

frankowicze;
osoby uzależnione;
poręczyciele;
ofiary wyłudzeń;
osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia chwilówek;
byli przedsiębiorcy;
członkowie zarządów spółek;
rolnicy;
osoby, które straciły pracę lub zredukowano im zarobki;

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat upadłości konsumenckiej. Zapraszamy na naszego bloga⇒